Loading...

Ο δεκάλογος του κυνηγού

Απαγορεύεται:

 • Η θήρα δια πολεμικού ή αεροβόλου όπλου ή κυνηγετικού έχοντας την κάννην ραβδωτήν.
 • Η θήρα δι’ όπλου στερούμενου δελτίου κατοχής.
 • Η χρήσις και η τοποθέτησις παγίδων, δηλητηρίων κλπ.
 • Η θήρα εντός εκτροφείων, καταφυγίων θηραμάτων και Εθνικών Δρυμών, εις δε τας κυνηγετικάς περιοχάς άνευ ειδικής αδείας θήρας.
 • Η θήρα εντός πόλεων και γενικώς κατοικημένων περιοχών, ως και εντός αμπελώνων έως του τρυγητού, αθερίστων λειμώνων, καλλιεργούμενων εκτάσεων και οπωρώνων.
 • Η θήρα δια χρησιμοποιήσεως μηχανοκίνητων πλωτών μέσων και από μηχανοκίνητων μέσων.
 • Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών των περιλαμβανομένων εις τας εκδοθείσας αποφάσεις.
 • Η θήρα πλέον του ενός λαγού και τεσσάρων Περδίκων κατά έξοδον και κυνηγόν.
 • Η θήρα της άρκτου και ρύσου.
 • Η καταστροφή των φωλιών, ως και η θήρα δι’ ενέδρας εις τας πηγάς.
 • Η μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιθρίους χώρους, όταν ο κυνηγός στερείτα αδείας.
 • Η θήρα καθ’ ομάδας πλέον των εξ κυνηγών.
 • Η θήρα εις χρόνον μη επιτρεπόμενον υπό του νόμου, ως κατ’ έτος καθορίζεται ο χρόνος δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
 • Η θήρα ημίσειαν ώραν προ της ανατολής και ημίσειαν ώραν μετά την δύσιν του ηλίου, ως και όταν το έδαφος καλύπτεται υπό χιόνος.
 • Η θήρα εις τον μη έχοντα άδειαν θήρας, ή εις τον έχοντα τοπικήν να θηρεύσει εις άλλην περιοχή.
 • Η καθ’ όλον το έτος αγοραπωλησία του λαγού και πέρδικος, των δε λοιπών θηραμάτων όταν απαγορεύεται η θήρα, ή έχουν θηρευθή δια παρανόμων μέσων.

Ο κυνηγός οφείλει:

 • Μετά την λήξιν της περιόδου θήρας το όπλον δέον αμέσως να σφραγίζεται εντός της τασσομένης προθεσμίας.
 • Να συμβουλεύεται και ενημερούται επί των θέσεων απαδορεύσεων, καταφυγίων κλπ. Και να σέβεται ταύτας.
 • Να μην αφήνη το όπλον γεμάτο όταν μεταφέρεται, πάντοτε δε εις κατοικημένους χώρους να τοποθετήται εντός θήκης.
 • Να μην στρέφη ποτέ την κάννην του όπλου προς συγκυνηγόν και να μην τοποθετή το όπλον πλήρες, επί δένδρου, τοίχου κλπ. εν ώρα αναπαύσεως.
 • Να μην πυροβολή επί ηλεκτροφόρων καλωδίων, τηλεφωνικών συρμάτων, ως και επί διαφόρων πινακίδων.
 • Πρέπει να πυροβολή μόνον όταν είναι βέβαιος ότι έχει μπροστά του θήραμα και εις ακτίνα βολής του δεν υπάρχει άνθρωπος ή ζώον.
 • Να μην παραβιάζη τας περιφράξεις εκτάσεων και να σέβεται τις καλλιέργειες και την περιουσία.
 • Να μην ανάβη φωτιά κατά τους θερινούς μήνας εις τα δάση, το δε τσιγάρο του να σβύνη καλά.
 • Να αγαπά και προστατεύη το δάσος, γιατί εκτός που είναι πηγή πλούτου και υγείας για την χώραν μας, δίνει τροφή και καταφύγιο στο θήραμα.
 • Πρέπει να έχει πάντα μαζί του, επίδεσμο και λίγα φάρμακα.
 • Τέλος να τηρή όλες τις διατάξεις, να πληροφορήται για όλες τις απαγορεύσεις και να βοηθά το Κράτος στην προσπάθειά του για την αύξηση του Κυνηγετικού Πλούτου.

Φίλε κυνηγέ

 • Να θεωρείς κάθε όπλο γεμάτο και ποτέ μην το προτείνεις παρά μόνο εκεί που θα πυροβολήσεις.
 • Πρωτού γεμίσεις κοίταξε τις κάνες σου αν είναι καθαρές και μην πυποβολείς σε πέτρες, άσφαλτο ή νερό.
 • Μην ανακατεύεις αλκοόλ με μπαρούτι, δηλαδή μην πίνεις όταν πας για κυνήγι.
 • Άδειαζε το όπλο σου όταν πηδάς μάντρες, ανεβαίνεις σε αυτοκίνητο ή τρακτέρ και όταν φτάσεις στο σπίτι σου φύλαξε τα φυσίγγια σε μέρος που δεν φτάνουν παιδιά.
 • Βγάλε ταυτότητες στα σκυλιά σου στον Κυνηγετικό Σύλλογο, διότι τότε μόνο αναγνωρίζονται κυνηγόσκυλα και έχουν τα ευεργετήματα του άρθρου 255 Παρ. 7 του Ν.Δ. 86/69 για το συμφέρον σου.
 • Εφάρμοζε τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγιού και βοήθησε και εσύ στη σύλληψη των παρανομούντων και στην καταπολέμηση των επιβλαβών.
 • Δώσε πρόθυμα την άδειά σου ή ό,τι άλλο ζητηθεί από τους θηροφύλακες και αρμόδια όργανα και βοήθησε το έργο τους και μην προβαίνεις σε ενέργειες που θεωρούνται αντίσταση κατά της αρχής.
 • Ειδοποίησε επώνυμα ή ανώνυμα τις Αστυνομικές Αρχές όταν δεις ή μάθεις βραδινό κυνήγι και βοήθησε αποτελεσματικά για τη δίωξή του.
 • Μην ξεχνάς πως ο Σύλλογος είναι φίλος των πραγματικών κυνηγών, δηλαδή εκείνων που κάνουν άθλημα και εχθρός για τους λαθροθήρες. Γίνε λοιπόν σωστός κυνηγός φίλος του Συλλόγου σου προστάτεψε το κυνήγι όπως την περιουσία σου.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:
Πατρέως 55 - 61, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 274275
Fax: 2610 225041

Email: info@kynsylpat.gr

Ώρες Λειτουργίας Γραφείου:

 Δευτέρα-Παρασκευή πρωί 09:00-13:00  ΚΑΙ

 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18:00-20:30 

Copyright © 2015 - 2024 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Πάτρας.